Maud Holmberg Klyft
Annons

Lekplats för fridlyst kärlekspar!

Plötsligt händer det! Det plaskade till i vattnet, jag tittade ner - och i den stund var den lilla trädgårdsdammen förvandlad till ett fridlyst område...

Nu får jag inte byta vattnet, inte klippa ner högt vass eller håva bort nate eller flytväxter när de blir för många. Dammen har nämligen plötsligt förvandlats till en lekplats, ett naturens hemliga rum för ett förälskat kärlekspar.
Efter alla år har två vattensalamandrar valt ut dammen till sin plats på jorden!
Liksom alla andra groddjur är vattensalamandrarna fridlysta.För djurarter innebär fridlysning att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon och lekplatser.

Annons

Den mer sällsynta större vattensalamandern har till och med stoppat stora byggprojekt, men skulle gissa att mina ”vattenödlor” är av den lite vanligare arten mindre vattensalamander.
Oavsett vilket är jag glad att för första gången ha dessa härliga små djur på täppan och de ska nu få ha sin damm ifred.
Vattensalamandrar vistas stora delar av sitt liv på land och det är bara under fortplantningsperioden som de lever i  vatten. De gillar dammar och vattenhål med mycket växter, men utan fisk – som äter upp deras yngel. Salamandrarna lägger sina ägg på vattenväxter som de ofta sedan viker ihop. Ynglen ser ut som små grodyngel, minskillnaden är ju att de aldrig tappar sin svans.
Nu är det bara att hoppas att kärleken fortsätter att spira och att många nya små minisalamandrar får se dagens ljus i sommar!

Annons
Dela på:

Annons

Laddar